• Tijdens de coronacrisis geven we de voorkeur aan videochattherapie
  • +32 (0)51/24.52.51

Gezinstherapie

  • Home
  • Gezinstherapie

Gezinstherapie

Bij gezinstherapie ligt de focus op de problemen binnen het gezin. Hoe gaan de gezinsleden met elkaar om en hoe komt het dat hierdoor problemen ontstaan en in stand gehouden worden? Gezinstherapie sluit nauw aan bij de systeemtherapie: het gaat niet over één persoon, maar over de beïnvloeding van alle personen die deel uitmaken van het systeem (het gezin) op mekaar. Er zijn verschillende gezinsvormen: traditionele gezinsvorm: vader-moeder-kind(eren), eenoudergezinnen, gezinnen met een stiefmoeder of stiefvader, volledig nieuw samengestelde gezinnen, homo- en/of lesbo-ouders met kind(eren).

Voor alle soorten gezinssystemen bieden wij therapie. Wanneer er volgens u iets niet vlot loopt, wacht u best niet te lang vooraleer hulp te zoeken. De ervaring leert dat wanneer de moeilijkheden te groot zijn, de therapeutische ondersteuning vaak langer moet duren. U kan binnen de V.Z.W. Relatie-Academie professionele steun krijgen ook om zaken die goed lopen te bestendigen.

Wij geven u training en advies in verband met uw persoonlijke en professionele relaties.

CONTACT

Relatie-Academie v.z.w.
Hoogleedsesteenweg 236
8800 Roeselare
T: 051 / 24.52.51

E: info@relatie-academie.be