• Tijdens de coronacrisis geven we de voorkeur aan videochattherapie
  • +32 (0)51/24.52.51

Professioneel functioneren

  • Home
  • Professioneel functioneren

Persoonlijk professioneel functioneren

Ieder van ons zal in zijn of haar omgang met collega's of oversten of klanten of patiënten, bepaalde gedragingen hebben, bepaalde gevoelens hebben, die hun wortels vinden in de eigen levensgeschiedenis. Iedereen komt immers in zijn beroep aan met een rugzak ervaringen uit het eigen verleden.

De groepstraining 'Persoonlijk professioneel functioneren' is ontzettend belangrijk om zicht te krijgen op de mechanismen van omgang met anderen die stammen uit het eigen verleden en om na te gaan of die in het belang van de cliënt niet moeten worden veranderd. De groepstraining helpt ook om nieuwe omgangsvormen aan te leren en in te oefenen en om te zoeken wat daarvan het effect is op uzelf en op anderen. Zo gaat men professioneler functioneren, niet afstandelijker maar echter, met respect van eigen grenzen en die van anderen. Bedrijven, organisaties en groepen kunnen die training aanvragen en dan wordt die op maat van de deelnemers gegeven.

Wij geven u training en advies in verband met uw persoonlijke en professionele relaties.

CONTACT

Relatie-Academie v.z.w.
Hoogleedsesteenweg 236
8800 Roeselare
T: 051 / 24.52.51

E: info@relatie-academie.be