• Tijdens de coronacrisis geven we de voorkeur aan videochattherapie
  • +32 (0)51/24.52.51

Therapiegroep

  • Home
  • Therapiegroep

Lichaamsgerichte therapiegroep

Open en doorlopende lichaamsgerichte therapiegroeigroep op zaterdag Frequentie Data zijn te verkrijgen op het secretariaat.

Doelgroep

de groep richt zich tot iedereen · die zich door klachten, van welke aard ook, gehinderd voelt · die vernieuwing wil brengen in zijn contacten met anderen · die zijn persoonlijke groei wil verbeteren · die zingeving belangrijk vindt...

Opzet

Elke deelnemer krijgt om beurt eigen werktijd waarbij andere groepsleden beschikbaar zijn onder meer als deelnemers aan een rollenspel. Ze komen alleen tussen als ze hierom verzocht worden. Daarnaast zijn er groepsoefeningen, bedoeld om voeling te leren krijgen met innerlijke beleving, emotie en met de energie die aanzet tot actie en interactie met anderen.

Werkwijze

Binnen een voor de deelnemer veilige en respectvolle context, wordt vanuit een experiëntieel kader gewerkt waarbij ook gebruik gemaakt wordt van elementen en begrippen uit de systeemtheoretische, gezinstherapeutische en psychoanalytische therapie.

Uurregeling:

Start om 8.45 uur stipt, einde om 17.00 u. Inschrijving Men kan om het even wanneer in de groep komen. Wie zich inschrijft krijgt het recht de vijf eerstvolgende sessies bij te wonen. Sessies die niet worden bijgewoond -om welke reden ook- kunnen achteraf niet worden ingehaald. Een selectiegesprek vooraf is noodzakelijk. Plaats VIVES, Campus Roeselare Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare.

Wij geven u training en advies in verband met uw persoonlijke en professionele relaties.

CONTACT

Relatie-Academie v.z.w.
Hoogleedsesteenweg 236
8800 Roeselare
T: 051 / 24.52.51

E: info@relatie-academie.be