Privacy disclaimer

  • Home
  • Privacy disclaimer

Relatie-academie V.Z.W.- Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

RELATIE-ACADEMIE V.Z.W. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van RELATIE- ACADEMIE V.Z.W., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan RELATIE-ACADEMIE V.Z.W. verstrekt.

RELATIE-ACADEMIE V.Z.W. kan de volgende persoonsgegevens verwerken: - Uw voor- en achternaam

  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw skypenaam (indien gekozen voor videochattherapie
  • Uw IP-adres

Verwerkingsdoeleinden

RELATIE-ACADEMIE V.Z.W. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of via e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan RELATIE-ACADEMIE V.Z.W. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Duur van de bewaring / verwerking

RELATIE-ACADEMIE V.Z.W. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met derden

RELATIE-ACADEMIE V.Z.W. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van RELATIE-ACADEMIE V.Z.W. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. RELATIE-ACADEMIE V.Z.W. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

RELATIE-ACADEMIE V.Z.W. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van RELATIE-ACADEMIE V.Z.W. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan RELATIE-ACADEMIE V.Z.W. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. RELATIE-ACADEMIE V.Z.W. heeft hier geen invloed op. RELATIE- ACADEMIE V.Z.W. heeft Google geen toestemming gegeven om via RELATIE-ACADEMIE V.Z.W. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@relatie-academie.be RELATIE-ACADEMIE V.Z.W. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

RELATIE-ACADEMIE V.Z.W. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van RELATIE-ACADEMIE V.Z.W. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door RELATIE-ACADEMIE V.Z.W. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met info@relatie-academie.be

RELATIE-ACADEMIE V.Z.W. is als volgt te bereiken:

  • Vestigingsadres: Hoogleedsesteenweg 236 – 8800 Roeselare
  • Telefoon: +32 (0)477/45.30.05
  • Email: info@relatie-academie.be

Onze prijzen

- 90 € voor 1 uur
- 135 € voor anderhalf uur
- 180 € voor 2 uren

Verdere informatie kunt u in het verkennend gesprek verkrijgen.

Bankrekening: BE07 2850 3666 9766

CONTACT

Relatie-Academie v.z.w.
Hoogleedsesteenweg 236
8800 Roeselare
T: +32 (0)477/45.30.05

E: info@relatie-academie.be